www.cihansalim.net

 Web Yazıları
   
"Kıbrıs teknokrat hükümet, Başkanlık sistemi yönelimi"

Eflatun Kasket/4 Ağustos 2000

Bugünlerde çok duyulan Türk
tıklayın, destekleyin:
Hükümeti'nin KKTC'de bir teknokrat hükümet isteğini büyüteç altına alıyoruz: Teknokrasi nedir, KKTC teknokrasisi nasıl olacak? Neden ihtiyaç var?

Teknokrasi hareketinin kökeni, bilimsel yönetim kavramını geliştiren ABD'li mucit ve mühendis Frederick W. Taylor'a (1856-1915) kadar uzanır. Kavramın kendisi ilk kez 20. Yüzyıl başlarında gene ABD'de İlerici hareket tarafından ortaya atıldı ve özellikle 1929 Büyük Bunalımı sırasında kamuoyunun geniş ilgisini çekti. İşadamlarının sanayi kollarını kamu çıkarlarına göre yeniden düzenleyemediklerini, bu yüzden sanayinin denetiminin teknik uzmanlara verilmesini öngören bazı ünlü yazarlar hareketin gelişmesinde önemli rol oynadılar. Sonunda 1932'de yaygın bir tanıtımla, New York'ta Teknokrasi Komitesi kuruldu.

Teknolojinin yarattığı bolluğun sonucu olarak, kıtlığı temel alan bütün eski ekonomik kavramların geçersizleştiğini savunan Komite, piyasa mekanizmasının çok yakında çökeceğini, yerini teknokrasiye bağlı bir işleyişin alacağını öne sürdü.
Yani teknokrasi, yalnız uzmanlık alanları ve teknolojinin gerekleri doğrultusunda hareket eden teknokratlara dayalı yönetim sistemi olarak öngörülür.

Ama ABD'deki hareket fazla destek bulamadı, kendi içinde bölümlere ayrıldı. Ayrıca teknokrasinin önemli engellerinden biri ona karşı duyulan korkuydu. Çünkü uzmanlara -yani teknokratlara- dayalı bir sistemin çok otoriter olmasından korkuldu.

KKTC açısındansa teknokrat hükümet bir anlamda geçiş hükümeti olacak. Türk Hükümeti'nin projesine göre -yalnız uzmanlık alanlarında hareket edenler tanımına uygun olarak- 'ekonomi teknokratları' öncelikle, Türkiye'nin de ekonomik yardımıyla durumu düzeltme ardından da başkanlık sistemine geçişte aracı olma görevini üslenecekler.

Ankara, teknokrat hükümete ana 3 görev vermeyi düşünüyor. Bunlardan ilki zaten uzman olması planlanan hükümetin KKTC ekonomisinde yapısal değişikliğe gitmesi, ardından batık bankalarda para kaybedenlere yardım ve son olarak da anayasa değişikliği ile başkanlık sistemine geçişi hazırlamak.

Teknokrat hükümeti kurmak içinse meclis sözcüsü Ertuğrul Hasipoğlu'nun görevlendirilmesi bekleniyor.
 

 


-KKTC'de tartışmaların buraya kadar nasıl geldiğini ve önce bankalarda ardından da ekonomide ortaya çıkan karmaşanın nedenleri ile ilgili bir diğer yazıya da buradan ulaşabilirsiniz.

- Web yazılarına geri dönmek için tıklayınız