www.cihansalim.net
site içinde
İnternet'te

 Dosya Konusu
 
  Programcılığın olmazsa olmazları...
Yazı: 5
 
^ Programlama Bölümü Yazıları ^ sayfa 1 2

Diziler ve Kontrol Yapıları

Kontrol Yapıları

Koşul Yapısı

If-Else: Karar verme mekanizmasıdır.
tıklayın, destekleyin:

if( a )
        b
else
        c

Anlamı: a doğru ise b'yi yap, değilse c'yi yap.

Örnek:
if(not>ortalama)
        printf("Geçtin");
else
        printf("Kaldın");

Döngü Yapıları
Bir işi birden fazla yapmak için kullanılırlar.
While Döngüsü:
while ( a )
        b

Anlamı: a doğru olduğu sürece b'yi yap.

Örnek:
int i=0;
while(i<5)
{
   printf("Sınıftaki %d . öğrencinin adı %s \n",i,ogrenci[i]);
   i++;
}

Yukarıdaki döngü dizinin 0. elemanından başlayarak her bir öğrencinin adını ekrana yazdırıyor. i 5 olduğu zaman while döngüsü sona eriyor ve işlem bitiyor.

For Döngüsü:
for ( başlangıç ; koşul ; aksiyon )
        işlem

Nasıl çalışıyor?
1- Başlangıç olayını gerçekleştir.
2- Koşul doğru olduğu sürece işlemi yap, aksiyonu gerçekleştir.

Yukarıdaki örneği for döngüsüne uygulayalım:
for ( int i=0 ; i<5 ; i++)
   printf("Sınıftaki %d . öğrencinin adı %s \n",i,ogrenci[i]);

Gördüğünüz gibi döngülerin kullanım amacı aynıdır, yalnızca kullanım şekli farklıdır.

Şimdi diziler ve kontrol yapılarını birlikte kullanacağımız bir örneğe göz atalım. Örneğimiz sırayla sınıftaki öğrencilerin geçip geçmediklerini bulacak.

string ogrenci[5]; //Öğrencilerin isimlerini saklayan dizi
int notlar[5][2]; //Öğrencilerin notlarını saklayan dizi (vize,final)
....................... //Burada değerler giriliyor

for(int i=0;i<5;i++) //Dizinin son elemanına varana kadar döngü sürüyor
{
  if( (notlar[i][0]*0.4 + notlar[i][1]*0.6) >= 50 ) //Öğrencinin genel notu hesaplanıyor
   printf("%s geçti\n",ogrenci[i]);
  else
   printf("%s kaldı\n",ogrenci[i]);
}

Evet bu yazıyla programlamanın en önemli noktası olan döngüler ve karar mekanizmalarını gördük. Ayrıca dizileri inceledik. Bir sonraki yazıda bir başka önemli konuyu, fonksiyonları ele alacağız...


Programlamayla ilgili diğer yazılara Programlamaya Giriş sayfasından ulaşabilirsiniz.
 
 

- Programla- mayla ilgili diğer yazılara Programlamaya Giriş sayfasından ulaşabilirsiniz.

- Programla- mayla ilgili sorularınızı ve bu bölümle ilgili önerilerinizi, Özgün Odabaşı'na, oodabasi@ gsu.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.

- Bu bölümde, daha çok C programlama diline odaklanacağız. C ile ilgili geniş bilgi ve dökümanlar için, Cprogramming gibi sitelerden faydalana- bilirsiniz.