www.cihansalim.net
site içinde
İnternet'te

 Dosya Konusu
 
  Programcılığın olmazsa olmazları...
Yazı: 5
 
^ Programlama Bölümü Yazıları ^ sayfa 1 2

Diziler ve Kontrol Yapıları

Diziler

Bir önceki yazıda
tıklayın, destekleyin:
değişkenleri görmüştük. Belli değerleri saklamak için değişkenleri kullanıyorduk. Aynı tip değişkenleri bir arada tutup kullanım kolaylığı sağlamak için de dizileri kullanırız.

tip dizi_adı[eleman_sayısı];

Örneğin bir sınıfta 5 öğrenci var ve biz onların isimlerini saklamak istiyoruz. İlk önce 5 elemanlı bir dizi yaratırız. İsimleri saklayacağımız için dizinin tipi de string olacak.

string ogrenci[5];

ogrenci adlı dizimizi yarattık. Şimdi de değerleri girelim.

ogrenci[0]="Eren";
ogrenci[1]="Kaya";
ogrenci[2]="Caner";
ogrenci[3]="Korhan";
ogrenci[4]="Özkan";

Burada dikkat etmemiz gereken unsur, dizinin ilk elemanının indisi 1 yerine 0'dır. Yani dizinin eleman sayısı x ise son elemanın indisi x-1'dir. Değerleri diziyi yaratırken de girebilirdik.

string ogrenci[]={"Eren","Kaya","Caner","Korhan","Özkan"};

Yukarıda [] içine bir sayı girmesek de dizi 5 elemanlı yaratıldı.

Gördüğümüz tek boyutlu diziydi. Bir de çok boyutlu dizileri inceleyelim.
Yukarıdaki örneğe ilaveten bir de her bir öğrencinin vize ve final olmak üzere iki notu olduğunu düşünürsek, notları tutmak için 2 boyutlu bir dizi yaratacağız. İlk indis öğrenciyi, ikinci indis de hangi sınav (vize,final) olduğunu gösterecek.

int notlar[5][2]; // 5 öğrencimiz ve 2 sınav notumuz var

notlar[0][0]=55; // Eren'in vize notu
notlar[0][1]=65; // Eren'in final notu
notlar[1][0]=60; // Kaya'nın vize notu
.........................
notlar[4][1]=80; // Özkan'ın final notu

Ne yaptığımızı kısaca özetlersek. İlk önce öğrencilerin isimlerini tutmak için string tipinde ogrenci adlı diziyi, sonra da sınav notlarını tutmak için int tipinde iki boyutlu notlar dizini yarattık. Şimdi kontrol yapılarına geçip diziler üzerinde nasıl rahat işlemler yapabileceğimizi göreceğiz.


» 2. sayfa »
Kontrol Yapıları, Koşul ve Döngü Yapıları...
 
 

- Programla- mayla ilgili diğer yazılara Programlamaya Giriş sayfasından ulaşabilirsiniz.

- Programla- mayla ilgili sorularınızı ve bu bölümle ilgili önerilerinizi, Özgün Odabaşı'na, oodabasi@ gsu.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.

- Bu bölümde, daha çok C programlama diline odaklanacağız. C ile ilgili geniş bilgi ve dökümanlar için, Cprogramming gibi sitelerden faydalana- bilirsiniz.