www.cihansalim.net
site içinde
İnternet'te

 Dosya Konusu
 
  Matematik İşlemler için:
Yazı: 4
 
^ Programlama Bölümü Yazıları ^ sayfa 1 2

Operatörler ve Konsol Komutları

Matematiksel ifadeler ve konsol komutlarını tanıyarak matematiksel işlemler yapıyoruz...

tıklayın, destekleyin:
Matematiksel işlemler yapmak için matematiksel ifadelere ihtiyaç duyarız. Bu ifadelere geçmeden önce, atama (assignement) deyimine göz atmakta fayda var.

Atama İşlemi
Bir değişkene başka bir değişken, sabit ya da ifadenin değerini vermek için kullanılır.
a=5;

Yukarıdaki örnekte a sol değer (lvalue), 5 ise sağ değer (rvalue) olarak adlandırılır. Sağ değer sabit, değişken ya da herhangi bir ifade olabilirken; sol değer sadece değişken olabilir. Aşağıdaki örnekle bu ifadeyi açıklığa kavuşturalım.

int a,b;         a:?    b:?
a=5;             a:5   b:?
b=8;             a:5   b:8
a=b+3;         a:11   b:8
b=2;             a:11   b:2
a=b*(a-1);    a:20   b:2
a=b;             a:2   b:2
b=a+3;          a:2   b:5

Sol taraf işlemleri, sağ taraf ise her işlemden sonra a ve b değişkenlerinin aldığı değerleri göstermekte. Gördüğünüz gibi "a=b" ifadesinde b'nin değerini a'ya atadık. Fakat bir sonraki satırda b'nin değerini değiştirdiğimizde a'nın değeri sabit kaldı.

Aritmetik Operatörler
5 tane matematiksel ifade vardır. Bunlar:
Toplama (+), Çıkarma (-), Çarpma (*), Bölme (/), Modül (%)

Sonuncu ifade, yani modül size yabancı gelmiş olabilir. Modül, bir sayının bir sayıya bölümünden kalandır. Yani 13%5 ifadesini sonucu 3'tür.

Ayrıca a=a+5 ifadesini kısaltmak için a+=5 ifadesini kullanabiliriz. Aynı şekilde a*=3 de a=a*3 anlamına gelecektir.

Değişkenin değerini 1 arttırmak ya da azaltmak için bir başka yöntem daha vardır.
a=a+1;       b=b-1;
a+=1;        b-=1;
a++;         b--;

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunur. ++ ya da - ifadesi önek (prefix) veya sonek (suffix) olabilir. Başka bir değişkene atanmadığı sürece bu 2 ifade arasındaki fark ortaya çıkmaz. Farkı görmek için aşağıdaki örneği inceleyelim:
b=5;
a=b++;

Sonuç: a=5, b=6;
Burada sonek ifadesi kullanıldı. Yani önce b'nin değeri a'ya atandı, sonra b'nin değeri 1 arttırıldı.

b=5;
a=++b;

Sonuç: a=6, b=6;
Burada ise önek ifadesi kullanıldı. Yani b'nin değeri 1 arttırıldıktan sonra a'ya atandı.

İlişkisel Operatörler
= =  : Eşittir
!=    : Eşit değildir
<     : Küçüktür
>     : Büyüktür
<=   : Küçük-eşittir
>=   : Büyük-eşittir

İlişkisel ifadeler boolean türünden bir sonuç döndürür. Yani bu ifadeler ya doğrudur, ya da yanlıştır.

a=3, b=5
a+b < a*b ifadesi doğrudur; çünkü 8<15


» 2. sayfa »
Mantık Operatörleri; Konsol Fonksiyonları...
 
 

- Programla- mayla ilgili diğer yazılara Programlama giriş sayfasıdan ulaşabilirsiniz.

- Programla- mayla ilgili sorularınızı ve bu bölümle ilgili önerilerinizi, Özgün Odabaşı'na, oodabasi@ gsu.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.

- Bu bölümde, daha çok C programlama diline odaklanacağız. C ile ilgili geniş bilgi ve dökümanlar için, Cprogramming gibi sitelerden faydalana- bilirsiniz.