www.cihansalim.net
site içinde
İnternet'te

 Dosya Konusu
 
  Veri saklamak için:
Yazı: 3
 
^ Programlama Bölümü Yazıları ^ sayfa 1 2

Değişkenler

Programlamada daha ileri gitmek için değişkenleri tanımanın tam sırası. Değişken tipleri, özellikleri, alanları...

tıklayın, destekleyin:
Geçen sefer, ekrana istediğimiz yazıları yazan programla basit ve eğlenceli bir başlangıç yapmıştık. Fakat C ile yapacaklarımızın bununla sınırlı olmadığını ve gerçekten işimize yarayacak programlar için daha fazla şeye ihtiyaç duyduğumuzu düşünürsek, değişkenlere giriş yapmanın tam sırası.

Değişkenler veri saklamamızı sağlayan kutucuklardır. Saklayacağımız verinin tipine, bir başka deyişle büyüklüğüne bağlı olarak da tanımlayacağımız değişkenin kaç byte yer kaplayacağı değişir. Şimdi kısaca bu veri tiplerini, kaç byte yer kapladıklarını ve saklayabilecekleri değer aralıklarını inceleyelim:

TürByteAçıklamaDeğer aralığı
char1Karakter ya da tam sayı (8 bit)signed: -128 ile 127 arası
unsigned: 0 ile 255 arası
short2Tam sayı (16 bit)signed: -32768 ile 32767 arası
unsigned: 0 ile 65535 arası
long4Tam sayı (32 bit)signed:-2147483648 ile 2147483647 arası
unsigned: 0 ile 4294967295 arası
int2-4Tam sayı (16-32 bit)Bkz. short, long
float4İrrasyonel sayı (32 bit)3.4e + / - 38 (7 rakam)
double8İrrasyonel sayı (64 bit)1.7e + / - 308 (15 rakam)
bool1Boolean değeriTrue-false

Tanımlayıcılar
Programımızda kullanacağımız değişkenleri, fonksiyonları tanımlarken onlara birer isim veririz. İşte bu isimlere tanımlayıcı denir. Ancak bu isimleri kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç kural vardır. Derleyici için rezerve edilmiş for, int, while gibi anahtar kelimeleri tanımlayıcı olarak kullanamayız. Ayrıca bu isimler tek bir kelimeden oluşmalıdır ve herhangi bir rakamla başlamamalıdır.

Değişken Bildirimi
Değişkenleri kullanabilmek için önce onları bildirmemiz gerekir. Her değişkenin bir tipi ve bir ismi vardır. Bunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki şekilde değişkenleri bildiririz.

veri_tipi tanımlayıcı;
Örneğin karakter saklamak için karakter adında bir değişken tanımlamak istiyoruz.

char karakter;

Ya da üç tane büyük sayı saklamak istiyoruz. Bu üç değişkenin bildirimini aynı anda yapabiliriz.
long sayı1, sayı2, sayı3;

Tablodaki signed-unsigned karşılaştırmasından da anlayacağınız gibi signed pozitif ve negatif, unsigned ise sadece pozitif değerleri saklar. Değişken bildiriminde bu işareti belirtmezsek, varsayılan olarak signed alınır. Mesela ofiste çalışan personellerin yaşını saklamak için bir değişken bildirelim. Sadece pozitif değerleri saklayan ufak kapasiteli bir değişken işimizi görür.

unsigned char yas;

Değişkenlerin bellekte tipinin gerektirdiği kadar byte kapladığını görmüştük. Eğer biz değişkenlerimize başlangıç değeri vermezsek, değişkenimiz kendisine bellekte tahsis edilen yerdeki rasgele değeri alır. Bu durumu engellemek için aşağıdaki gibi değişkenimizi tanımlarken ilk değer ataması yapabiliriz.

unsigned char yas=22;


» 2. sayfa »
Sabit Değerler; Değişkenlerin Alanları...
 
 

- Programla- mayla ilgili diğer yazılara Programlama giriş sayfasıdan ulaşabilirsiniz.

- Programla- mayla ilgili sorularınızı ve bu bölümle ilgili önerilerinizi, Özgün Odabaşı'na, oodabasi@ gsu.edu.tr adresinden iletebilirsiniz.

- Bu bölümde, daha çok C programlama diline odaklanacağız. C ile ilgili geniş bilgi ve dökümanlar için, Cprogramming gibi sitelerden faydalana- bilirsiniz.

- Ücretsiz bir compiler elde etmek için bloodshed.net/ dev/ devcpp.html adresini kullanabilirsiniz.