www.cihansalim.net
site içindeİnternet'te

 Kitap
 
  İnternet ve Hukuk
Şubat 2004
  İnternet ve Hukuk
Yeşim Atamer
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Günümüze damgasını vuran "enformasyon devrimi"nin, toplumsal hayatı kalıcı bir şekilde değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu devrimin en önemli öğesi olan İnternet, bilgiye ulaşma ve bunu aktarma tekniklerini geliştirmiş, ticaret hayatına çeşitlilik kazandırmıştır. Ancak birçok teknolojik yenilikte olduğu gibi İnternet kullanımında da hukuksal açıdan çözüm üretilmesi gereken sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye'de, bu alanda çok ciddi bir düzenleme eksikliği vardır. İnternet kullanımına ilişkin tasarılar gereken hızda yasallaşmamıştır.

Hukuksal alanda yaşanan bu düzenleme eksikliğinin nasıl giderilebileceğine ışık tutmak düşüncesiyle Yrd. Doç. Dr. Yeşim Atamer'in yayına hazırladığı bu kitapta, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Barosu ve İnternet ve Hukuk Platformu'nun düzenlemiş olduğu konferansın bant çözümlerine, kendi alanlarında uzmanlaşmış hukukçuların makalelerine, İnternet hukuku alanında önem taşıyan bir dizi uluslararası hukuk metninin tercümelerine ve de İnternet ve Hukuk Platformu Sonuç Bildirgesi'ne yer veriliyor.

 
 

- Daha önce tanıttığımız kitaplara ulaşmak için diğer kitaplar sayfamıza gidebilirsiniz.

- Çok beğendiğiniz, ya da burada yayınlanması isteyeceğiniz kitapları mektup@ cihansalim.net adresine gönderin.

- Türkçe kitap siteleri gün geçtikçe artıyor. Örneğin, Kitapsaray, Türkiye Online, Idée Fixe (Sitenize link vermem için e-posta atabilirsiniz)

Yeni zam yapmamak vb. nedenlerle hükümet kaynak arayışına çözüm bulmuş: Öncelikle üniversitelerin Araştırma- Geliştirme bütçeleri yok ediliyor, "biriktirdikleri" de döner sermayelerine geçirilmiyor, el konuyor! Uzun vadede kesin kârdayız!