www.cihansalim.net

 Kitap
 
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtiçi...
Şubat 2001
  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtiçi Gezileri (1922-38) Cilt:1
Ertuğrul Zekai Ökte
Tarihi Araştırmalar ve Dokümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı
816 sayfa

Elimizdeki kitap, gecikmiş bir görevi yerine getirmeye çalışıyor. "Atatürk'ü anlamak ve anlatmak" konusunda, kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi olan bir sorumluluğu yükleniyor. O yüce varlığın davasını, ülküsünü, ilkelerini, hedeflerini milleti içinde, milletle birlikte gerçekleştirdiği inkılaplarını, milletini çağdaşlaşma ve medeni milletler düzeyine çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası toplumlarda ve ilişkilerde hakkı olan onurlu, saygın, güvenilir ve dostluğu aranır bir konuma ulaştırma azim ve kararlılığını, bu yönde durmak bilmeyen çabalarını kısaca; "Atatürkçü Düşünceyi" ve "Atatürk Gerçeğini" yaşayan ve doğmamış olan Türk çocuklarına anlatmayı amaçlıyor.

Elimizdeki kitapta, genellikle cumhuriyetin ilk nesilleri tarafından benimsenmeyen ve gerçekte ihmal edilen bir yöntem kullanılıyor. 17 Ekim 1922 tarihinden 10 Kasım 1938'e kadar geçen zaman kesitinde "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtiçi Gezileri" esas alınarak; Ankara'da kaldığı süreler içinde ve bu geziler sırasında konuşmalarının, demeçlerinin, görüşlerinin, görüşmelerinin, yazdıklarının, çeşitli etkinliklerin içerisinde ve değişik kesimlerdeki kişilerle söyleşilerinin özüne, ruhuna ve üslubuna dokunmaksızın bugün konuşulan sözcükler, deyimler ve kavramlarla işlenip genç nesillere sunulması yaklaşım ve yöntemi seçilmiş bulunuyor.

Bu yaklaşım ve yöntem üç büyük manevi sorumluluğu (vebali) da bünyesinde taşıyor. Bu sorumluluklardan en önemlisi, sonsuzluk sürecinin 62. yılına giren yüce Atatürk'e, onun aziz ruhuna karşı bulunuyor. İkincisi; milletimizin engin hoşgörüsüne sığınarak onu muhatap alıyor. Üçüncüsü ise; Türk gençliğine doğru ve gerçekleri verme yükümlülüğünden geliyor. Yazar, büyük bir çaba, iyi niyet ve özveriyle giriştiği ve örneği olmayan çalışmalarında görülebilecek hata ve kusurlardan, o aziz ruhun affına; o insanlık tarihine sayısız adalet örneği veren ve yazdıran büyük milletinin anlayışına ve nihayet geleceğin tertemiz, güçlü, erdem sahibi bilge nesillerinin sağduyusuna sığınıyor, bağışlanma diliyor.

 
 

- Daha önce tanıttığımız kitaplara ulaşmak için diğer kitaplar sayfamıza gidebilirsiniz.

- Çok beğendiğiniz, ya da burada yayınlanması isteyeceğiniz kitapları bana e-mail atın.

- Türkçe kitap siteleri gün geçtikçe artıyor. Biz size Idée Fixe'i öneriyoruz.