www.cihansalim.net

 Ayın Dosyası
 
  4. İnternet Haftası, Düşündürdükleri
Mayıs 2001
 
Nereye Gidiyoruz?

İnternet Üst Kurulu tarafından düzenlenen
tıklayın, destekleyin:
"İnternet Haftası"
organizasyonun dördüncüsü bu sene 9-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Önceki yıllara oranla bu sene daha çok medyada yer bulan ve dolayısıyla da kamuoyunun ilgisini çeken çalışma son derece iyi niyetli fakat ne kadar profesyonel ve "Türkiye ortamında" ne kadar hedefine ulaşabilecek bunu burada değerlendirmeye çalışacağız.

Katılım Çağrısı

"Aktif Katılım Çağrısı"nı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Çağrıda bu sene organizasyonun ülkenin daha geniş bir alana yayılmasına çabalandığı görülüyor, bu doğrultuda her türlü kurum ve her bireyden destek bekleniyor. Bu gerçekçi bir yaklaşım ama medyadan "prime-time"da konuya yer vermesini beklemek maalesef fazla iyimserlik oluyor. Sadece bir haber kanalımız bunu yaptı ama genel olarak Türk Medyası'nın İnternet'e nasıl yaklaştığı da ortada. Halbuki duyuruda ne güzel söylenmiş: "(...)açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar arzulamaktayız." Evet, gerçekten de ulusal politikada bilişimin adı geçmezken bundan da önemlisi bu konuda belli bir strateji de hazırlanmamış durumda, buna az sonra değineceğim.

Yine duyuruda, kurumların halihazır web sitelerine yenilikler eklemesi, kişisel sitelerin amatör de olsa açılması gibi dilekler mevcut. Kısacası en küçük çabaya, yeniliğe muhtaç olduğumuz buradan da açıkça görülebiliyor. En küçük ilerleme bile gerçekten "Türkiye İnternet'i" için hoş karşılanmalı. Ayrıca "İnternet'e Dokunun" gibi çeşitli etkinlikler ile insanları kamu alanlarında İnternet ile buluşturma isteği de hoş ama sanırım belli bir noktanın ötesine geçemedi bu arzu. Ve tabii konferans ve seminerler, ki yararı tartışılmaz eğitim olanakları, organizasyonun en önemli noktası.
Anlaşıldığı gibi tüm bunlar İnternet Haftası'na destek vermek, onun daha da etkin ve verimli olmasını sağlamak için İnternet Üst Kurulu'nun kendi dışında beklediği çabaları anlatıyor.
Ve bu "istek çağrısı" yıllardır bilgisayar dünyasında sözü esilen isteklerin örnekleriyle son buluyor: Okulları, kütüphaneleri İnternet'e bağlamak, belediyelerin ücretsiz "İnternet evleri" açması, organize sanayi sitelerinde İnternet erişimi ile KOBİ'leri son teknolojilerden yararlanır hale getirmek ve kültür mirasımızı sanal ortama taşımak.

İnternet Üst Kurulu

Ulaştırma Bakanlığı'nın, Türkiye İnternetinin arzulanan düzeyde hızlı, düzgün gelişmesi için, ilgili tarafları bir araya getirip diyalog ortamı oluşturmak, sorunlarına çözüm aramak, gerekli planlama, uygulama aşamalarında danışmanlık yapmak, Türkiye'nin ortak akıl oluşturmasına katkıda bulunmak amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yaklaşık eşit ağırlığıyla oluşturduğu İnternet Üst Kurulu, Doç. Dr. Mustafa Akgül çalışmalarına devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Kurul'un oluşturulması aşamasında tartışmalar yaşanmış, yukardaki tanımda "yaklaşık eşit ağırlık" olarak tanımlanan üye dağılımının yanlış olduğu iddiaları yaşanmıştı. Fakat Kurul'un bugünkü haline baktığımızda aslında tartışmaların çok da büyük bir kazanç getirmediğini, çalışma grubunun maalesef gerekli merciler üzerinde fazla etkili olmadığını görüyoruz. Burada demek istediğim, kurulun RTÜK veya benzeri bir biçimde etkili olması değil danışman ya da yol gösterici olarak faaliyete devam etmesi. Zaten bu doğrultuda Kurul bir değişime uğramakta. İsmindeki "Üst" ibaresi kalkmaktadır, ama bunun asıl nedeninden emin olmak da zor, Ulaştırma Bakanlığı ya da bir başka kurum, kendisine bağlı bir grubun "Üst Kurul" ismini almasına rahatsız olmuş da olabilir. Spekülasyon bir yana, bunun nedeni Üst sözcüğünün yanıltıcı olması ve kurulun engelleyici, zorlayıcı bir yapıda görünmemek istemesi olarak belirtiliyor.
Bilindiği gibi İnternet Üst Kurulunda Kamu ve Üniversitelerin yanında geniş çapta mesleki ve sivil toplum örgütünün katılımı söz konusu: Bilişim örgütleri, Servis sağlayıcıları, içerik sağlayıcıları, Elektronik Sanayicileri (TESID), TOBB, TMMOB, Kosgeb, TTB, Türk Kütüphaneciler Derneği. Ama söz ettiğim yenilenme ile üyeler oldukça artacak, birçok bakanlık, daha çok özel sektör temsilcisi, barolar birliği, tüketici hakları temsilcileri ile umarız daha da başarılı bir kurula sahip oluruz.

Çabalar

Burada matbaa ve sanayi devriminden sonra bu sn devrime de ne kadar başarılı yaklaştığımızdan(!), artık ucuz işgücü avantajımızın kalmadığını, kurum ve şirketlerimizin bilişim teknolojilerinden yeteri kadar yararlanmayarak nasıl rekabet gücünü kaybettiğinden pek söz etmek istemiyorum. 'Büyük' siyasi partilerin web sitesi olmaması gibi, Türk Telekom'un bilişimi neredeyse baltalaması gerçek ve acı şeyler, ama bu yazının yazılma amacı çok daha dar bir alanı kapsıyor.
tıklayın
İnternet Haftası sitesinde hoş karikatürler de mevcut

İnternet Haftası'nın sitesi oldukça dolu, ilgilenenlerin mutlaka girip gezmesi lazım. TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Namık Kemal PAK'ın, Mustafa Akgül'ün, Ulaştırma Bakanlığı'nın duyuruları, amaçlar, hedefler, öneriler, önceki yıllardaki çalışmalar, bilişim karikatürleri, vb. geniş bir içerik sunulması önemli. Onun yanında bu sene, hem iki hafta boyunca resmen hem de kısa bir süre önce ve sonrasına sarkmış olan üniversite organizasyonlarında gerçekten çok yararlı seminerler verildi, tartışmalar yapıldı. Örneğin Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde, Sn. Akgül ile karşılaşamasam da sanırım o da benim gibi, hazırlanan programdan ve dinleyicilerden çok memnun kaldı ve mutlu ayrıldı. Çünkü gençlerimiz ve özellikle öğrenciler İnternet'i -tam anlamıyla- yaşamak istiyor. Ama bence yine organizasyon kamuoyuna yeteri kadar fazla duyurulamadı. Medyamızı ve halkımızın ilgi alanlarını doğru tanımlayarak yapılacak çalışmalar sanırım daha başarılı olacak. Örneğin iki hafta boyunca, yurt dışındaki İnternet festivallerinde olduğu gibi, sanatçılarla çeşitli programlar yapılabilir, hatta tanınmış sporcular İnternet'i anlatabilir ve sanırım medya ve toplumun daha çok ilgisi çekilebilir. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda da yer alan ve sanırım herkesin önem verdiği bir diğer önemli tanıtım yolu da siyasilerimiz. Eğer benim gözümden kaçmamış ise sanırım hiç bir siyasi parti lideri bu konuda bir demeç vermedi ki bu da önemli bir eksiklik. En azından her parti, bilişimi kullanmasa bile, önem verdiğini göstermek zorundadır.

Burada her ne kadar Kurul'un ve Hafta'nın öneminden bahsetsek de aslında çok daha önemli gelişmeler yaşanıyor ve ben bu yazıyı bunlarla bitirmek istiyorum. Tübitak tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı Hazırlama Projesi (TUENA) son derece başarılı bir çalışma idi. Yaklaşık 90 sayfa olan 'raporda' şu andaki durumumuz ve neleri yapmamız gerektiği ortaya konuyor idi. Amaç, bu çalışma doğrultusunda bir ulusal planı hayata sokmaktı. Fakat maalesef TUENA iptal edildi. Bunun çeşitli nedenleri bir yana, henüz hiçbir yeni çalışmanın yapılmaması (en azından duyurulmaması) son derece üzücü bir durum. Yavaş yavaş uluslararası stratejilerin çarpıştığı bilişim dünyasında, hayal kırıklığı yaratacak biçimde, ulusal bir stratejimiz olmadan hareket etmeye çalışmamız İnternet Haftası etkinliklerini gölgede bırakıyor.
Yine bu raporda, 44. sayfada yer alan bir "Enformasyon Altyapısı ve Bilgi Toplumu Yapılanmaları" başlıklı tablo son derece önemli. Araştırma sonuçlarına göre, ne "Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu", ne "İnternet Üst Kurulu", ne de "Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu" hükümet kuruluşları arasındaki eşgüdümlü çalışmaya tam anlamıyla katılamamış, ya da böyle bir ortamı oluşturamamış. Kamuda ve özel kesimde politika oluşturulması ise üü de için de hedef ve sadece bir kurul kısmen bu konuda etkin. Fakat en önemli nokta, "en geniş toplumsal katılımın ve altyapıya erişimin sağlanması için parasal fonlar ve örgütlenmeler" satırı, burada görüyoruz ki üç kurul için de böyle bir destek mevcut değil!
Ayrıca Sayın Akgül'e iletme fırsatı bulduğum "İnternet Üst Kurulu'ndan ne kadar yararlanılıyor, 'danışman olma' görevinizi ne ölçüde yerine getirebiliyorsunuz" şeklindeki soruma ilginç bir yanıt aldım. Mustafa Akgül, (adı lazım olmayan) birkaç bakanlığın yeni çalışmaları için fikir alacak merci aradıklarını, ama Ulaştırma Bakanşığı tarafından T.C. yönetimine danışman olması için kurulan İnternet Üst Kurulu'ndan haberdar bile olmadıkları söyledi. Bunu duymak da özellikle ilginç ve trajikomik oldu.

Sonuçta, İnternet Üst Kurulu'nu ve organize ettiği İnternet Haftası'nı kutluyoruz, son derece iyi niyetli, hedeflerinden sapmadan ilerleyen bu kurum ve etkinlikleri önünde asıl engel maalesef geleceği göremeyen yöneticilerimiz ve bireylerimiz, kuruldan haberi bile olmayan kurumlarımız. Ne kadar yazılıp çizilse de İnternet Haftası'nın çağrısının sonunda yer alan beş amacı bir türlü gerçekleşmiyor. Ama yine de geleceğe umutla bakmaya ve böyle güzel etkinliklere hasretle sarılmaya devam ediyoruz. Ayrıca bir hatırlatma olarak İnternet Haftası sitesinde "Kamuoyu Görüşleri" bölümüne uğramanızı tavsiye ediyorum, yakın dönemde Türkiye İnterneti'nin sorunlarının açıkça görülebileceği muhtaşem bir kaynağa dönüşmüş bu mesaj tahtası...

 
 

Malum artık herkes ekonomi ile ilgilenmek 'zorunda'. Hatırlarsanız birkaç büyük gazetemiz "takas" sonrası "Artık çok rahatladık", "Önümüz açık" gibi haberler sunmuşlardı, hafta sonuna girerken borsa güçsüz, dolar aşırı değerlendi; acaba gazetelere güvenip işlem yapanlar ne halde... 22.06.2001
- Haftanın resmi sitesi için tıklayın

- Çok önemli bir proje olan TUENA'ya buradan ulaşabilirsiniz. Çok önemli veriler içeriyor.

- İnternet Haftası sitesinin "Kamuoyu Görüşleri" bölümüne uğramanızı tavsiye ediyorum, yakın dönemde Türkiye İnterneti'nin sorunlarının açıkça görülebileceği muhtaşem bir kaynağa dönüşmüş bu mesaj tahtası...

- Dünyada bizimkine benzer etkinlikler genelde 3 günlük olarak Mart ayında yapılıyor. İlgilenirseniz: Internet Fiesta

- Diğer "Ayın Dosyası" konularına ulaşmak için Diğer Dosyalar sayfasına göz atabilirsiniz.