// dünya ekonomisi

dünya ekonomisi

Türk ekonomisinde İnternet’in sadece adı var

Kadınlarımızın %68, erkeklerimizin %48’i İnternet’e girmiyorken İnternet’in milli hâsılaya katkısı %0,9’da kalıyor.

Geniş ve genç kullanıcı kitlemizin İnternet’te çok vakit geçirdiğini, Facebook’ta en kalabalıklardan olduğunu sürekli okuyoruz.
Türk online medya tüketicisini yakından takip eden iab Türkiye’nin ve Gemius’un güncel (ilkbahar 2012) raporlarında 12 yaş üstü İnternet kullanıcılarının bir şehir efsanesine dönüşen 35 milyon sayısının çok altında, 25 milyon kişi olarak raporlandığını ne kadarımız fark etti? Geçen yıl TNS Piar araştırmasında kadınlarımızın üçte ikisinin, erkeklerin yarısının İnternet kullanmadıkları bulgusu da Türkiye’nin dijital okur yazarlıktaki konumunu bize unutturmamalı.

Interactive Advertising Bureau Türkiye’nin raporlarına www.iab-turkiye.org adresinden ulaşabilirsiniz

ADSL büyümesi durdu
Belki de bu rakamların farkında olan çoğu kişi, Türkiye’de İnternet’in çok hızlı büyümesi nedeniyle bu durumu çok umursamıyordu. Ama 2011’in son BTK raporunda görüldüğü üzere, ilk defa üç aylık bir dönem, önceki çeyreğe göre xDSL abone sayısında gerileme oldu. Evet fiber ve kablo İnternet hızlı büyüyor, fakat önümüzdeki engel İnternet erişiminin pahalılığı ve cihazsızlık. Satınalma gücüne göre düzeltilmiş gerçek değerler ile Türkiye’de 1 Mb/s bağlantı maliyeti, ABD, Rusya ve İngiltere halklarının ödediğinin 2, Macaristan ve İsveç’in 3 katı pahalı. Ve İnternet’imiz daha ucuzlasa dahi, Türk hanelerinin sadece %37’sinde bilgisayar var. Yani bilgisayar kullanımını halka indirmede takıldık, ilerleyemiyoruz. Doğu ve Orta Avrupa’da bile bu oran %57!

Satın alma gücüne göre düzeltilmiş döviz kurlarına göre Türkiye’de 1 Mbps bağlantı hızı aylık 9 ABD Doları’na elde ediliyor. Türkiye toplam perakende hacmi içinde online perakendenin payı binde 8.

Nitekim 2011’de adeta patlayan tüketici elektroniği pazarımızda, GfK’nın Temax raporuna göre Telekom, TV, küçük ev aleti ve beyaz eşya gibi ana gruplar içerisinde en yavaş büyüyen IT/Bilgi Teknolojileri kategorisi oldu. TV ve telefon değiştirmek modası çok ağır bastı!

Bu noktada 3G çılgınlığı da maalesef bizi henüz rahatlatamıyor. Türkiye’de mobil cihazlardan yapılan sayfa görüntülemelerin neredeyse yarısı Apple cihazları üzerinden. (RankingTR.com) Apple telefon ve tabletlere bütçe ayırabilen 3G’cilerin ilk defa İnternet ile tanıştığını varsaymak mümkün değil. Akıllı telefon penetrasyonun %10 seviyelerinde olduğu ülkemizde, 3G’li ama basit telefonlar ile de Facebook’ta gezinmenin yaygınlaşması, Türk İnternet ekosistemini büyütecek bir trend yaratmıyor. Zaten BTK raporunda da, 6,5 milyon mobil İnternet abonesine rağmen 3G üstünden oluşturulan veri transferinin toplam veri trafiğimizin %2 seviyesinde olduğu görülüyor!

Ekonomik katkı düşük
Yönetim danışmanlığı firması McKinsey’nin ileri sanayi ve BRIC ülkelerini çıkarıp gelişmekte olan, birbirine, Türkiye’mize benzer ülkelerdeki dijital ekosisteme odaklandığı değerli çalışması geçen ay açıklandı. Gelişmiş ülkelerde yurtiçi hasılanın %3,4’ü; raporda incelenen gelişmekte olan ülkelerde %2’si, Türkiye’de ise sadece binde 9’u İnternet ekosisteminin katkısıyla elde ediliyor. Bu %0,9’un %0,8’i ise özel tüketimden kaynaklanıyor, dijital ekosistemde özel ve kamu yatırımı, ihracat yok denecek seviyede katkı sağlıyor.

Gelişmiş ve ileri sanayi ülkelerinde Internet’in milli hasıla içinde temsil ettiği, yarattığı hacim %4 ve üstü seviyelerde, Meksika, Vietnam, Fas ve Türkiye gibi ülkelerde ise henüz %1 ve altında

Türk ekonomisinde binde 9 ağırlığı olan İnternet ekosisteminde bu katkının binde 7’lik kısmı özel tüketim harcamalarından oluşuyor, İnternet yatırımları ve kamu İnternet harcamalarının katkıları binde 1 seviyelerinde

5 yıllık ekonomik büyümenin %21’ini İnternet sektörlerinden elde eden gelişmiş ülkelere karşın gelişmekte olanlar büyümelerinin %3’ünü, Türkiye ise sadece %1,5’uğunu buradan sağlamış. Çünkü Türkiye’de bu ekosistemin gelişmesi için gereken temel birikimler 40 puan ile ortalamanın altında, yetkin insan gücü, İnternet’e yaygın ucuz erişim, yatırım sermayesi ülkemizin özellikle en zayıf noktaları.

Türkiye’nin hiçbir konuda ilk %50’de yer alamadığı bu karşılaştırmalı tabloda özellikle zayıf olduğumuz alanlar finansal yatırım ve insan gücü kapasitesi ile İnternet’e kitlesel ulaşım seviyesi

Euromonitor’in 2011 raporuna göre %79’umuz online alışveriş ihtiyacı hissetmemiş! Zaten ABD %4’ler seviyesindeyken Türkiye’de perakende satışların %1’i online gerçekleşiyor.

Orta ve Doğu Avrupa’daki ülkelere kıyasla en az BT yatırımını Türk hükümetinin yaptığının vurgulandığı raporda KOBİ’lerimizin İnternet yatırımlarının satışlarına ve verimliliklerine faydası konusundaki algısı da ortalamanın altında.

Türkiye’de İnternet, benzer dinamiklere sahip ülkelerden daha iyi durumda değil. Bu rakamlar büyüme potansiyelimizi gösteriyor, ama 2. bölümde altını çizdiğimiz üzere yavaşlayan büyümemizi bir an önce tüm paydaşların çabası ile kuvvetlendirmeliyiz.

TARTIŞALIM

“Türk ekonomisinde İnternet’in sadece adı var” henüz yorumlanmamış, ilk siz yorumlayın

Yorum yapın